Tietosuojaseloste

25.5.2018 astui voimaan tietosuoja-asetus, joka velvoittaa jokaisen organisaation avaamaan asiakkailleen kuinka säilyttää asiakkaan henkilötietoja asianmukaisesti. Myös rakennussuunnittelu sekä pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan työssä kerätään työn kannalta olennaisia tietoja, kuten asiakkaan osoite-, puhelinnumero- ja sähköpostitietoja sekä tonttitietoja.

Tietosuojaseloste

Asiakasrekisteri – Tmi Heini Tuppurainen

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Tmi Heini Tuppuraisen tietosuojakäytännöt koskien asiakasrekisterin ylläpitoa ja asiakkaiden henkilötietoja. Suunnittelun ja vastaavan työnjohtajan työn kannalta olevat tiedot kuten osoite, sähköposti ja puhelinnumero kerätään ja otetaan ylös.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan muun muassa:

 • Miten Tmi Heini Tuppurainen käsittelee yksityishenkilöiden henkilötietoja sekä yritysten tietoja.

 • Millaisia henkilö- /yritystietoja Tmi Heini Tuppurainen voi kerätä

 • Mihin tarkoituksiin Tmi Heini Tuppurainen voi käyttää yksityishenkilöiden sekä yritysten henkilötietoja.

 • Yksityishenkilöiden sekä yritysten oikeuksista koskien keräämiämme henkilötietoja.

 

1. Rekisterin ylläpitäjä

Tmi Heini Tuppurainen
Y-tunnus 2327223-6

 

2. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Heini Tuppurainen

heini.tuppurainen@outlook.com
puh 0440 888 474

3. Rekisterin nimi Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

 • Tmi Heini Tuppurainen: asiakasrekisteri.  Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta

Asiakkailta kerään yksityishenkilöiden henkilötietoja kuten laskutusosoite, tuleva rakennuspaikan osoite sekä kuvat, sekä yritysten laskutusosoitteet.

Asiakkaan ja yritysten tietoja käytetään asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon.

Asiakkaan antamat tiedot eivät mene muualle ellei asiakas niin itse pyydä.

 

5. Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään sopimuksen teon yhteydessä luovuttamat yritys-/henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaalta pyydetään ja kerätään seuraavat tiedot:

 • Nimi

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 • Osoitetiedot

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun asiakas ja Tmi Heini Tuppurainen tekee sopimuksen tehtävästä työstä. Henkilötiedot pyydetään joko sähköpostilla, puhelimitse tai palaverissa.  Rakennuspaikasta tarvittavia tietoja saadaan myös maanmittauslaitokselta sekä kuntien/ kaupunkien tonttitiedoista.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että kolmannen toimijan tarjoamien palvelupyyntöjen yhteydessä hänen henkilötietonsa välitetään eteenpäin, esimerkiksi jos Tmi Heini Tuppuraiselta pyydetään lähettämään suunnitelmat toiselle suunnittelijalle.

 • Nimi

 • Rakennuspaikan osoitetiedot

 

Tuppurainen ei luovuta asiakkaan henkilötietoja muille kolmansille kuin edellä mainituille yrittäjille, joille asiakas on tehnyt toimeksiannon.

Edellä sanotun lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

8. Henkilötietojen siirtäminen

Tuppurainen voi julkaista verkkosivuillaan lisää tietoa tietosuojakäytännöistään ja Asiakas voi myös olla Tuppuraiseen yhteydessä tietosuojaa koskevien kysymysten osalta.

Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

9. Rekisterin suojaus

Tuppurainen on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tuppuraisen on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Asiakas, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Tuppuraiselle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

11. Tiedon korjaaminen

Mikäli Asiakas havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on asiakkaalla oikeus pyytää Tuppuraista korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

12. Muut oikeudet

Tuppurainen pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Tuppurainen sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

13. Rekistetietojen säilyttäminen ja poistaminen

Tuppurainen säilyttää rekisteritietoja enintään 10 -vuotta. Työn luonne vaatii rekisterin säilyttämistä arkistossa, sillä tällöin vanhoihin suunnitelmiin palaaminen on mahdollista. Arkiston asianmukaisessa säilömisessä noudatetaan arkistointilain mukaisia määreitä. Vanhoihin suunnitelmiin sekä niiden henkilötietoihin ei kuitenkaan palata, ellei asiakkaan uusi yhteydenotto tätä vaadi.

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä aikamääreen päättymisen jälkeen ja hävitetään asianmukaisesti.

Blogini:

 

www.villah.fi

Seuraa:
 • Facebook Basic Black
 • Black Instagram Icon
 • Pinterest Basic Black